Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tórem

2009.02.02

Ata-Isis Égi Birodalmában, még a kezdetek kezdetén az ősi Szelek Asszonyának egy leánya született Éda. Mindig csak repült sötét szárnyaival, de minden negyedik héten hazajött és egy-egy arany és ezüst tojást tojt, melyből az Örök lángon a nagy természet Istenei megszülettek. Ata-Isis megsokalta a sok röpködést és  letördelte a szárnyait. Napokig vérzett Édának a két szárnya helye, de Ata-Isis gyógyító írt cseppentett a sebekre és egy pár nap után a sebek beforrtak. Éda sebhelye minden negyedik Hétnek a napján, a hold útba indításakor vérezni kezdett, melyet még Ata-Isis sem tudott meggyó­gyítani. Ilyenkor nagyon sajnálta a feleségét, akit olykor megsimogatott, és eb­ből a simogatásból hét leánya és hét fia született. Őket – és utódaikat – nevezték Tóremeknek, és lettek a Tóremhitű népek, a majdani 24 Hun Törzsszövetség  segítői, Agaba fősámán tanai alapján.

Ata-Isis és Éda Tórem leányai: Teje, Era, Tenő, Móni, Póji, Pécs,Téli és An. Tórem fiai: Aká, Oki, Ari, Ipe, Apé, Aki és Sis-Tórem.

            A „Mennyei Szent Birodalom" keletke­zés szerint Ata-Isis hét eget teremtett. A legfelsőbb égben épített magának egy aranypalotát. A hetedik égben lakó Ata-Isis kiadta a parancsot, hogy a „Felső Mennyei Szent Birodalom" mintájára építsék fel utódai a maguk mennyei birodalmát.

Sis-tórem felesége Éva lett, akinek szintén szárnyai voltak. Sis-tórem azt letörte, ezért Éva nagyon szomorú volt. Hat leányt szült, akik mind Tórem ifjakhoz mentek férjhez. Így Ata-Isis palotái benépesültek. Sis-Tórem azonban nem egyezett Ata-Isisszel, mert Évának, a feleségének igen nagy szája volt és ezzel megbontotta a hetedik Ég rendjét. Ata-Isis ekkor megalkotta a Hatodik Égboltot, ahová leküldte Sis-tóremet és Évát a gyerekeikkel. Ott tovább szaporodtak és a nagyszájú Éva 12 fiút és 12 lányt szült. Numi-tórem, a legkisebb fiú megharagudott apjára a sok gyermekért, ezért megkérte Nagyanyját, a Édát, hogy vegye el annak férfiasságát. Éda egy nedűt hozott Sis-tóremnek, akinek ettől elment a férfiassága. Sis-tórem megharagudott fiára, ezért megalkotta az Ötödik Eget, ahová Numi-tóremet tette meg uralkodónak, hogy népesítse be azt. Éda, az ősi Szelek Asszonya unokájának, Numi-tóremnek egy leányt hozott feleségnek, akit Jóli-tóremnek nevezett el. Ő lett a Föld Anya. Az ötödik Égbolt benépülése után Numi-tórem létrehozta a negyedik Égboltot, melyre gyermekei lementek és megkez­dődött a nemes versengés, amelyikből Numi-Tórem hetedik fia, a legkisebb gyermek került ki győztesen, Hadúr-tórem. Ata-Isis kinevezte őt Világfelügyelő Aranyfejedelemnek és megbízta, hogy a Tóremek alkotásait gondozza és rendezze az Égi-Jószellemek és az Égi-Rossz Szellemek birodalmát, valamint a teremtett Égi-Lelkek sorsát. Ezzel megalkotta a Felső-Tóremnek aranyos egét. Hadúr-tórem megalkotta a harmadik Égboltot, a Jó-Szellemek birodalmának csupa ezüstből az ezüstös-égben, majd megalkotta a második Égboltot a Rossz-Szellemek részére, amelynek gyökerei lelógtak az első Égboltba, ahol az Ata-Isistől szár­mazó lelkek fognak élni, majd a kettőt elválasztotta a Vas-éggel.

Az első Égbolton lévő nagy tóban lévő szigetből kinövő Tóremek Világfája vezeti a Jó és Rossz szellemeket a középső és felső Égboltokba. Ekkor Hadúr-tórem,  Világfelügyelő Aranyfejedelem megalkotta a Teremburát, mely a középső világot választja el az alsó világtól. A Teremburát erős kék anyagból alkotta, hogy az Égi lelkek a csillag-ablakokat elbírják, melyen keresztül  figyelik utódaikat a földi szinteken, hogy azok hogy boldogulnak, és szükség esetén segítség azokat az Élet harcaiban.

 

Kép

 

   A 24 Hun Törzsszövetség népei tisztelték Tóremjeiket. Agaba, az első fősámán lerótta Ata-Isis törvényeit. Kr.e. 4040-ben elindította az évszámlálást az évenkénti medvetorok alapján. Ordoszban Agaba fősámán a Bálványhegyen felépítette Aranyasszony kegyhelyét. Aranyasszony kegyhelye egy 24 öl hosszú és 12 öl széles, 24 karélyos szentély volt, amelyet Agaba régi rovásai alapján készítettek el az Ataisz és Uruk város szentélyeinek mintájára. Körülötte minden hun törzs felépítette a maga Tóremjének kegy­helyét, így 25 kegyhely dicsőítette az Égi-Birodalom Tóremjeit. A kegyhely gondozását Agaba felesége Rima asszony végezte, ezzel teljes hatalommal rendelkező Rima-széccsé tették meg. Az első kegyhely felépítését számtalan követte a Hun Birodalom minden fontos településén.

A Kegyhelyeken, az Ordoszban a sámán-féle emberekből és a tör­zsek vezéreiből megalakult Öregek Tanácsának beavatottai hozták meg a fontos döntéseket és mindig kikérték Tóremjeik véleményét, akikkel Égi kapcsolatban voltak.

 

                Sis-tórem– a Hunok védelmezője, Ata-Isis és az ősi Szelek Asszonyának gyermeke. Első felesége Éva-tórem, majd feleségül vette Hárpia-tóremet, aki az Ármányt, Ördögöt és a Halált irányította. Ellenállhatatlan fehér galamb alakjában hódította meg Sis-tóremet.           

            Pécs-tórem – a Saka-Szkíták védelmezője, a szerelem tóremje,   Ata-Isis és az ősi Szelek Asszonyának gyermeke Sis-tórem testvére. Férje Enlit-tórem. Ata-Isis Hárpia-, Pécs- és Enlit-tóremeket nemtelenné tette, mert a parszi-szkíták vezérének, Biharnak menyasszonyának megölésében részt vettek.

            Numi-tórem – az Avarok védelmezője, az Öreg-Isten. Apja Sis-tórem, anyja Hárpia-tórem, akitől gyerekkorában nagyon félt. Apjával közösen készítették el a napot és indították el újra a platinapályán. A kegyetlenkedő medvéket azzal bűntette, hogy medvetoron végezzék be életüket.

            Jóli-tórem  Úzok védelmezője, Numi-tórem felesége, Föld Anya, Földünk gondoskodója valamint az égi lakók gazdasszonya. Hét fiút szült.

   Ibos-tórem – a Hikszosziak védelmezője, a  Világmindenségnek és a vizeknek a mozgását szabályozza. Sis-tórem 12. fia. Feladata, hogy az Ibos csillagot állandóan tisztogassa. Égiek ezen legpompásabban ragyogó és legpontosabban mozgó csillagot Hot­hisz-csillagának nevezték. Éva-Tórem nevű édesanyja az Égi-lányok közül kiválasz­totta neki a legszebb feleséget, akit az ősi Tejúton hozatott el az Ősi Szelek-asszonyá­val. A lányt Éá-nak hívták, a tüzek istennője.

            Kaltes-asszony – a Jászok védelmezője, az Élet Anya. Égi szekerén megérkezve Jóli-tórem bolygójára (Földünk) a búvár kacsa által, a víz alól felhozott iszapból, kőből és földből összegyúrt golyóból embereket és állatokat formázott, majd az emberekbe és állatokba életet lehelt, beléjük helyezve a Jó-szellemeket. Végleg elhagyott bolygóját fiára, Szíriuszra bízta. Ezért van az, hogy az Arvisurákban a szíriusziakat legtöbbször csak kaltesieknek nevezik.  

            Kabul-tórem – Kaltes-asszony férje. Jóli-tórem testvére. Sis-tórem egyetlen sógorát sok munkával látta el, ezért kellett Kabul-tóremnek megszöknie a legfelső égből.

            Hárpia-tórem – aki gonoszságában a földnek akarta ütköztetni a Holdat, de az csak súrolta, Atlantisznál, mely ezután el kezdett süllyedni. Ő irányította az Ördögöt, az Ármányt és a Halált a Jó-szellemek ellen. Mama Alpa 25 évig szoptatta fiait, hogy Égi fegyverek segítségével megöljék Hárpia-tóremet. Fia, Vira-Kohár testvéreivel Hárpia 25 szárnyából 23 levágtak, de Kecső-Kapac megkegyelmezett a síró Hárpiának, aki ígéretet, hogy többé nem bánt senkit. 

            Ajak-tórem – a Kunok védelmezője, sárkányos szárnyas tórem, Numi- és Jóli-tórem fia.

            Hadúr-tórem – a Manysik védelmezője, Világfelügyelő Aranyfejedelem. Numi-tórem és Jóli-tórem hetedik fia. Kaltes Asszony nevelte, arra, hogy a gyorsan szaporodó embereket az élet harcaiban megsegítse. Rendezte az Égi Jó-szellemek és az Égi Rossz-szellemek birodalmát. Nagyapjától, Sis—tóremtől szárnyaló fehér lovat kapott ajándékba az Égi ménesből, hogy az általa létrehozott világot gyorsan és ügyesen tudja ellenőrizni.

            Ruda-tórem – a Kabarok védelmezője, vasforraló égi kovács. Numi-tórem és Jóli-tórem fia. Nagyapja, Sis-tórem rábízta a tüzes üst gondozását, a nap feltevését minden reggel, ő a Terembura éjszakai felügyelője. Sok ezer öles láncot kovácsolt, melyen az Égiek jártak golyóikhoz. Felesége Kemi-tórem, aki sok gyermeket szült neki.

            Kemi-tórem – a Lapp vadászok védelmezője, Ruda-tórem férje. Sis-tórem leghűségesebb szolgáló leánya. A Hold gondozója, minden reggel ő rakja fel a platina pályára.

            Jókedv-tórem – a Finn-Livsuomák védelmezője, halász.

            Ármány-tórem – a Tatárok védelmezője, az ügyességre nevelő.

            Polem-tórem – a Mordvinok védelmezője, megtanította őket fafaragásra, ácsolásra.

            Ráten-tórem  Nap Isten, a Kecsuák (Kecsők) tóremje.

            Villám-tórem – az ősvízben a Égi-tüzeket irányította.

            Ari-tórem – az alvilág gonosz szelleme.

            Nap-tórem – a legdélibb tengerek uralkodója.

            Jóság-tórem – a bolygótüzek, a melegadó tűzfészkek ura.

            Gyarmat-tórem – a Föld Anya birodalmának (tengerek, vizek, szigetek, folyók, szárazföldek, hegyek stb.) ismerője.

            Murduk-tórem – a  kasszu és a szumír-kurd törzseknek a védelmezője. Felesége Enlitt asszony. Gyerekei Horka- és Siraz-tórem.

            Horka-tórem – az Ogúzok védelmezője, Murdok-tórem fia.

 

 

7.

Ata-Isis (Isis-tórem) óÉda, a szelek asszonyának lánya

 

ê 

6.

Tórem leányai: TejenEranTenőnMóninPójinPécsnTélinAn. Tórem fiai: AkánOkinArinIpe nApénAkinSis-Tórem.

 

Pécs-tórem óEnlit-tórem

 

Sis-tórem ó1. Éva-tórem 

                     ó2. Hárpia-tórem

5.

 ê 

 

24 gyermek (ismert: Numi-tórem(2.)nIbos-tórem)

Jóli-tórem nKabul-tórem

Ibos-tórem óÉa

 

Numi-tórem  óJóli tórem                            

4.

ê 

 

Hadúr-tórem n Ajak-tórem n Ruda-tóremó  Kemil-tórem

 

          Murduk-tórem óEnlitt asszony

                                                                                                                      ê 

Horka-tórem nSiraz-tórem

    

ê- leszármazott

n- testvér

ó - házastárs

                                                                                                                                                       Ibos